„Marea Unire. Unitate prin artă” – proiect expozițional şi concurs pentru elevii din Turda


Muzeul de Istorie Turda împreună cu Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni şi Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea anunță organizarea proiectul expozițional şi concursului pentru elevi „Marea Unire. Unitate prin artă”. Astfel, se urmărește implicarea activă a elevilor din cele trei regiuni istorice ale țării la aniversarea centenarului Marii Uniri.

Proiectul se desfășoară sub forma unui concurs de istorie și arte plastice, organizat în două etape, etapa locală și cea națională.

Lucrările desemnate câştigătoare la nivel local pentru secțiunile pictură, artă decorativă și fotografie (în prima etapă fiecare partener organizează selecţia a 9 lucrări – 3 premii/secțiune) vor fi expuse în cadrul unei expoziţii comune la Turda şi ilustrate într-un album, însoţite de textele explicative realizate de elevi. Cu ocazia vernisării expoziţiei la Turda (27 de lucrări câștigătoare), un juriu format din specialişti va delibera asupra lucrărilor câştigătoare la nivel naţional, iar elevii vor fi premiaţi cu sumele stabilite.

Concurenţii câștigători își vor susţine propriile lucrări în fața juriului, lucrările câștigătoare vor fi panotate într-o expoziţie temporară de arte plastice la Turda, care ulterior, va fi itinerată la cele două muzee partenere, iar elevii premiaţi vor merge în excursii în celelalte două localităţi.

Cele nouă premii oferite de muzeele partenere pentru fiecare secţiune a concursului, respectiv pictură, artă decorativă și fotografie vor fi următoarele:

 • Premiul I – 600 lei
 • Premiul II – 500 lei
 • Premiul III – 400 lei
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
 • la concurs se pot înscrie elevi de cetățenie română, înmatriculați la oricare liceu din localitățile Turda, Fălticeni şi Râmnicu Vâlcea (clasele IX-XII), profil real, uman și vocațional;
 • au capacitate deplină de exercițiu și pot participa la vernisare, respectiv excursiile organizate în cadrul proiectului;
 • își exprimă dorința de a participa la concurs și ia legătura cu profesorul coordonator din localitatea de care aparține;
 • declară pe proprie răspundere că este singurul autor al lucrării cu care se înscrie în concurs.

CALENDAR DE DESFĂȘURARE:

 • 02 martie 2018 – anunţarea temei de concurs şi a condiţiilor de participare la Turda, Râmnicu Vâlcea, Fălticeni prin comunicate de presă; reţele de socializare, promovarea la licee ;
 • 5-16 martie 2018 – înscrierea tinerilor la concurs cu menţionarea categoriei: pictură, fotografie, artă decorativă;
 • 14-15 mai 2018 – depunerea realizărilor artistice la fiecare dintre cele trei muzee în vederea jurizării în prima etapă (faza locală);
 • 16-18 mai 2018 – muzeele partenere evaluează lucrările în etapa locală (maxim 9 premii/muzeu: 3 premii/secțiune – pictură, fotografie, artă decorativă);
 • 21 – 25 mai 2018 – expedierea la Turda a lucrărilor câştigătoare în etapa locală;
 • 4 – 7 iulie 2018 – deplasarea la Turda a elevilor câştigători (18 elevi, însoţitori şi doi reprezentanți de specialitate în juriu);
 • 5 iulie 2018 – panotarea expoziţiei şi evaluarea lucrărilor (juriu mixt cu câte un reprezentant/muzeu partener, altul decât profesorul coordonator);
 • 6 iulie 2018 – vernisarea expoziţiei la Turda; premierea câştigătorilor în faza naţională.

Juriul concursului va fi format din 3 specialiști în domeniu, câte un reprezentant de la fiecare din cele trei muzee partenere, altă persoană decât coordonatorul elevilor, care prin valoarea şi competenţa profesională vor garanta corectitudinea clasamentului, după următoarele criterii: calităţile creațiilor personale, corectitudinea tehnicii folosite, calitatea interpretării, autenticitatea şi valoarea artistică a lucrărilor.

OBLIGAȚIILE CONCURENȚILOR

 • să identifice obiectivele/monumentele cultural-istorice sau natural/antropice din propria localitate sau regiune, să se documenteze asupra acestora şi să le redea apoi prin artă (pictură, artă decorativă și fotografie);
 • să identifice tehnica prin care dorește să prezinte monumentul/obiectivul;
 • să depună la muzeul din localitatea de care aparțin (Turda, Fălticeni, Râmnicu Vâlcea) fişa de înscriere completată, însoțită de o copie a cărții de identitate, până la data de 11 martie 2018;
 • lucrările înscrise vor avea dimensiunea între A3 și 50×70 cm, alb-negru sau color;
 • să evidențieze lucrările artistice prin passepartout;
 • să menționeze pe spatele lucrării: numele autorului (elevului), titlul lucrării, liceul și adresa, clasa și profesorul coordonator;
 • lucrările vor fi însoțite de o descriere de maximum o pagină A4, caractere Arial de 12, spațierea de 1,5. Descrierea va conține importanța istorică a obiectivului/monumentului, evoluția acestuia în timp până în zilele noastre.
 • descrierea trebuie să includă titlul lucrării și numele elevului, genul artistic în care se încardrează- Pictură, Artă decorativă, Fotografie;
 • să susțină propriile lucrări în cadrul jurizării, prezentând monumentul/obiectivul și tehnica de lucru folosită;
 • să respecte clauzele regulamentului, să semneze contracte de cesionare a drepturilor stabilite de organizatori. Orice abatere de la oricare dintre aceste obligaţii, duce automat la eliminarea din concurs, fără drept de apel.

OBLIGAȚIILE PROFESORULUI COORDONATOR:

 • să fie desemnat de un muzeu partener în proiect;
 • să cunoască toate detaliile de organizare și desfășurare a proiectului expozițional şi concurs pentru elevi –  „Marea Unire. Unitate prin artă”;
 • să promoveze proiectul pe toate căile online și offline disponibile;
 • să ofere suportul științific necesar elevilor pe care îi coordonează;
 • să trateze în mod egal candidații de care este răspunzător;
 • să supravegheze și consilieze elevii pe toată perioada deplasării acestora în localităţile partenere;
 • să informeze muzeul pe care îl reprezintă despre orice problemă apărută în perioada desfășurării proiectului;
 • să aibă o comunicare eficientă cu muzeul pe care îl reprezintă.

OBLIGAŢIILE MUZEELOR PARTENERE

 • colaborează cu un profesor de arte plastice, care este răspunzător de îndrumarea elevilor din oraș și zonele limitrofe;
 • desemnează un specialist în domeniu care se va deplasa la Turda pentru jurizarea și deliberarea lucrărilor câștigătoare la nivel național (etapa a II-a), conform criteriilor stabilite;
 • asigură buna desfăşurare a concursului în cele două etape (nivel local şi nivel naţional);
 • aduce la cunoștință Muzeului de Istorie Turda orice problemă apărută în timpul desfășurării proiectului;
 • are o comunicare eficientă cu Muzeul de Istorie Turda;
 • asigură sumele necesare pentru premiile oferite la una din cele trei secțiuni, iar lucrările premiate vor intra în patrominiul muzeului respectiv;
 • asigură cheltuielile de transport pentru deplasarea în celelalte două localități partenere a câştigătorilor în etapa locală și a însoțitorilor de grup;
 • asigură cheltuielile de cazare și masă (2-3 zile) prilejuite de organizarea/itinerarea expoziţiei şi a excursiilor pentru câștigătorii din etapa națională și a însoțitorilor de grup din celelalte două localități partenere.

CATEGORII DE MONUMENTE/OBIECTIVE CARE POT FI ILUSTRATE ÎN OPERELE PARTICIPANTE:

 • monumente istorice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice (clădiri de patrimoniu, edificii de cult, centre istorice ale localităților, monumente de for public etc.)
 • situri arheologice (ruine etc.)
 • rezervații naturale
 • peisaj cultural (așezări, drumuri, amenajări agricole)
 • instalații tehnice (mori, ateliere, fabrici).

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close