Primăria Turda: A fost lansat proiectul finanțat prin POCA


Autoritățile locale anunță că a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Consolidarea capacității instituționale a Primăriei Municipiului Turda prin implementarea sistemului de management al calității”, finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă și cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European.

Prin intermediul acestui proiect se urmărește creșterea capacității instituționale a Municipiului Turda prin introducerea sistemului de management al performanței și calității ISO 9001:2015 în cadrul UAT Municipiul Turda, în vederea optimizării proceselor orientate către beneficiari, în concordanță cu Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 423.085,46 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă reprezintă 414.623,75 lei (359.622). Perioada de implementare a proiectului este de 8 luni.

Obictivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

  1. Crearea și operaționalizarea cadrului instituțional necesar pentru implementarea sistemului de management al performantei și calității ISO 9001:2015;
  2. Implementarea și menținerea unui sistem de evaluare a calității prestațiilor bazat pe indicatori de performanță și management adecvați;
  3. Modernizarea infrastructurii și a instrumentelor de lucru în scopul eficientizării modului de derulare a activităților confom noului standard implementat;
  4. Creșterea nivelului de pregătire, cunoștințe și abilități ale personalului din cadrul Primăriei Municipiului Turda în domeniul managementului calității și performanței instituționale;
  5. Dobândirea și menținerea calității de entitate certificată ISO 9001:2015.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close