Anunț privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice pentru sport și cultură


Municipiul Turda acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Domeniile pentru care se acordă finanţare: Activităţi de tineret;Activităţi sportive; Culte Religioase; Programe culturale;

Beneficiari direcţi: Persoane  fizice sau persoane  juridice fără scop patrimonial- asociaţii ori fundaţii constituite potrivit legii române – sau culte religioase  recunoscute conform legii române, care doresc să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, au dreptul de a participa (în condiţiile Legii nr. 350/2005 şi ale Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile  din fondurile bugetului local  al  municipiului Turda alocate pentru activităţi  nonprofit de interes local) la procedura pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă.

Bugetul programului: Suma totală alocată pentru Program în anul 2017 este de 485.000 lei, defalcată astfel:

– sport: 200.000 lei;

– tineret: 45.000 lei;

– culte religioase: 200.000 lei;

-programe culturale: 40.000 lei;

Procedura aplicată: Finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în baza unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat între Municipiul Turda şi beneficiar, în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte, conform Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile  din fondurile bugetului local  al  municipiului Turda alocate pentru activităţi  nonprofit de interes local. În cazul în care, după prima sesiune sumele alocate nu vor fi consumate, se vor organiza alte sesiuni până la consumarea integrală a fondurilor.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close