Primăria Turda organizează o dezbatere publică privind instituirea taxei speciale de salubrizare

Coducerea Primăriei Turda aduce în atenția cetățenilor faptul că la nivelul Municipiului Turda se află în procedura de elaborare, proiectul de hotărâre normativ intitulat:

  • „proiect de hotărâre nr. 1032/18.08.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din Municipiul Turda şi pentru aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale de salubrizare”.

Textul integral al proiectului de hotărâre, însoţit de raportul de specialitate, expunerea de motive şi anexe poate fi accesat pe adresa oficială primariaturda.ro, la secţiunea Consiliul Local / Transparenţă decizională / Transparenţă decizională 2017. 

De asemenea, o copie a documentelor din cadrul proiectului de hotărâre poate fi pusă la dispoziția celor interesați în baza unei solicitări în formă scrisă depusă la Secretariatul Consiliului Local al municipiului Turda, situat în Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50, în intervalul 21.08.2017 – 04.09.2017, de luni până joi, între orele 08.00-15.00 şi vineri între orele 08.00-12.30.

Cei interesaţi pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, ce vor fi depuse la sediul instituţiei sau pe adresa de e-mail primaria@primariaturda.ro, în atenţia doamnei Gabriela Sălăgean, şef Serviciu Constatare, Impunere, Control, în cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, până în data de 04.09.2017, inclusiv. Totodată, aceștia vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu