Vezi care este termenul limită de depunere a dosarelor pentru obținerea locuințelor sociale

Primăria Turda informează că ultima zi în care se mai pot depune dosarele pentru obținerea locuințelor sociale sau din fondul locativ de stat este 16 decembrie a.c.

Dosarele trebuie să conțină următoarele acte:

– cerere tip (se procură de la C.I.C.- cam.16 );
– copii Xerox după actele de identitate (certificate de naştere, cărţi de identitate, certificate de căsătorie) a tuturor membrilor familiei;
– copie Xerox după contractul de închiriere al spaţiului în care locuiesc în prezent (dacă este cazul) sau copie după cărţile (buletinele) de identitate ale părinţilor (dacă locuiesc la părinţi);
– copie certificate medicale (în cazul în care starea sănătăţii unui membru al familiei impune măsuri de urgenţă – certificate de handicapat, adeverinţă medicală);
– copie după actele doveditoare pentru solicitanţii proveniţi din instituţii de ocrotire socială;
– copie după actele care dovedesc calitatea de beneficiar al Legii 42/1990, Legii 118/1990 (dacă este cazul);
– copie după notificarea sau sentinţa de evacuare emisă de instanţa de judecată (dacă este cazul);
– adeverinţă cu venitul mediu lunar net în ultimele 12 luni;
– adeverinţă de la Registrul agricol (cam. 7) şi de la Administraţia Financiară (pentru persoanele peste 18 ani care nu au venituri);
– declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu deţine şi nu a deţinut locuinţă proprietate personală după 1 ian. 1990;
– copie după diploma – ultima şcoală absolvită – soţ, soţie (pentru locuinte prin A.N.L).

 

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu