Turdenii pot depune documentele în vederea obținerii ajutorului pentru încălzire

Conducerea Primăriei Turda informează cetățenii interesați că începand cu data de ­16 octombrie a.c. se vor putea depune documentele în vederea obținerii ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri.

Ajutorul se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, familiilor ale căror venituri nete lunare/membru de familie sunt cuprinse între 0 și 615 lei, pentru perioada 1 noiembrie 2017 – 31 martie 2018.

Ajutoarele pentru încălzire se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi procurate de solicitanți de la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) sau se pot descarca de pe site-ul www.spasturda.ro.

Acte necesare pentru obținerea ajutorului de încălzire:

  • Documentele de stare civilă pentru toți membrii familiei care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu menționată pe cerere (cărți de identitate sau certificate de naștere pentru membrii familiei care au până în 14 ani)
  • Adeverinţa de salariat cu venitul net, cupon de pensie, cupon șomaj sau alte acte doveditoare ale  veniturilor nete din luna anterioară depunerii cererii;
  • Pentru persoanele care realizează venituri din A.F.,P.F.A,S.R.L., este necesară o adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice Turda;
  • certificat fiscal pentru persoanele care au vârsta peste 18 ani;
  • adeverință de la Registru agricol;
  • copie dupa talonul autoturismului;
  • după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
  • factura de gaz /energie electrică;

Cererea și declarația pe propria răspundere însoțită de documentele mai sus menționate se depun la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) până la data de 20 noiembrie pentru ca o persoană/familie să poată beneficia de ajutor  începând cu luna noiembrie.

NOTĂ:

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista anexa, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

 

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu