Turda primește circa 80 de milioane de lei de la UE, finanțare pentru reabilitarea Sitului poluat Istoric – Poșta Rât


Primarul Cristian Matei informează că Ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a semnat contractul de finanțare privind reabilitarea sitului poluat Poșta Rât, urmând ca săptămâna viitoare să fie lansată în SEAP licitația propriu-zisă pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de decontaminare.

În valoare totală de 79.568.907 lei, proiectul este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa 4, OS 4.3, Reducerea suprafețelor poluate istoric. Situl poluat istoric de la Poșta Rât este situat pe str. Petru Maior fără număr și are o suprafaţă de 10 hectare, suprafață care va fi decontaminată.

Obiectivul general al acestui proiect de remediere este limitarea impactului activităţilor istorice anterioare asupra sănătății umane și mediului înconjurător, reducerea mobilităţii contaminanţilor prezenţi pe sit, pentru a se păstra solul la condiţiile standard pentru utilizarea ca spaţiu verde pentru accesul public, pentru includerea zonelor peisagistice (plantare de vegetaţie) şi transformarea în spaţiu recreativ pentru accesul populaţiei.

Scopul principal pentru acest proiect este eliminarea surselor de la suprafaţă şi de mică adâncime a contaminanţilor şi a riscului de contact pentru utilizatorii sitului, eliminarea poluantului care reprezintă un pericol pentru sănătatea populației din zonă și nu numai.

Obiectivul specific îl constituie schimbarea destinației terenului prin transformarea acestuia din depozit de deșeuri într-o zonă de utilitate publică, transformându-se astfel și peisajul zonei.

Pentru prezentul proiect, acţiunile cuprinse în activitatea de remediere urmăresc în principal eliminarea vegetaţiei de pe amplasment, investigarea suplimentară a întregului amplasament pentru identificarea cu mai mare precizie a zonelor de depozitare, eliminarea sursei de contaminare a apelor subterane și eliminarea riscului de contact al oamenilor cu solul contaminat cu HCH.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close