S-a finalizat elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă și a Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă 2017-2023-2030

Primăria Municipiului Turda a coordonat în perioada Decembrie 2016 – Iunie 2017  elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă și a Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă 2017-2023-2030 pentru Municipiul Turda, două instrumente de planificare strategică teritorială, prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a municipiului Turda cu nevoile de mobilitate și transport ale persoanelor, bunurilor și mărfurilor precum și viziunea și obiectivele de dezvoltare socio-economică și culturală a comunității.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă are ca țintă principală îmbunătățirea accesibilității locuitorilor, a mobilității acestora, precum și buna integrare a diferitelor moduri de transport. Obiectivele Planului de Mobilitate Urbană sunt: asigurarea accesului tuturor cetățenilor către opțiuni de transport care facilitează accesul la destinații și servicii esențiale, inclusiv opțiuni de transport nepoluante, îmbunătățirea siguranței și securității cetățenilor în trafic, reducerea poluării sonore și a aerului, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie, îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și bunuri și creșterea atractivității și calității mediului urban în beneficiul cetățenilor, economiei și societății în general.

Strategia integrată de dezvoltare durabilă integrată a municipiului asigură cadrul pentru structurarea unei viziuni orientate pe termen lung asupra viitorului durabil al orașului, viziune care integrează creşterea și competitivitatea economică, coeziunea și incluziunea socială şi protecţia mediului și ia în considerare abordarea simultană și echilibată a conceptelor privind dezvoltarea sustenabilă, coeziunea, competitivitatea, incluziunea.

Având în vedere contextul actual al atragerii fondurilor de finanțări nerambursabile din resursele Uniunii Europene, trebuie identificate prioritățile, obiectivele, acțiunile și proiectele pentru perioada de programare 2014-2020 (2023), în vederea dezvoltării armonioase, echilibrate, durabile ale Municipiului Turda.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă propune investiții în valoare de peste 90 milioane euro pentru perioada 2017-2030, pentru care ar putea atrage finanțări nerambursabile de aproape 54 milioane de euro prin Programul Operațional Regional 2014-2020  Axa 3.2  “Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Primăria Municipiului Turda invită publicul interesat la ședința deschisă de consultare publică ce va avea loc Marți, 13 iunie, ora 16:00 în Sala Mare a Primăriei.

Documentele elaborate pot fi consultate de toti cetățenii interesați pe site-ul Primăriei Turda  www.primariaturda.ro, iar comentariile pot fi transmise la adresa primaria@primariaturda.ro sau pmudmunicipiulturda@gmail.com

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu