Primăria Turda anunță organizarea unei dezbateri publice cu privire la adoptarea unor taxe speciale

Primăria Municipiului Turda aduce la cunostinta publicului faptul ca se afla in procedura de elaborare, proiectul de lege normativ intitulat „proiect de hotarare nr. 998/04.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale si domeniile in care acestea se pot institui”.

Potrivit autorităților locale, textul integral al proiectului de hotarare, insotit de raportul de specialitate si expunerea de motive, poate fi accesat pe adresa oficiala primariaturda.ro la secţiunea Consiliul Local/Transparenţă decizională /Transparenţă decizională 2017.

Totodată, o copie a documentelor parti integrante din proiectul de hotararepoate fi pusa la dispozitia celor interesati in baza unei solicitari  in forma scrisa depusa la Secretariatul Consiliului local al municipiului Turda in intervalul 08.08.2017 – 22.08.2017, de luni pana joi, intre orele 08.00-15.00 şi vineri între orele 08.00-12.30.

De asemenea, cei interesati pot formula in scris  propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, ce vor fi depuse la sediul Primăriei, camera 50, in atentia domnului Calin Petrideanu, Sef Serviciu Administratie Publica Locala, până în data de 22.08.2017 inclusiv. Acestia vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu