Primăria Turda anunță încheierea proiectului „Turda – Oraș Incluziv”

 

Autoritățile locale turdene anunță închierea proiectului „Turda – Oraș Incluziv”, prin intermediul căruia s-a urmărit dezvoltarea comunităților sărace și cu risc de excluziune socială, prin implicarea membrilor acestora în dezbateri publice și în creionarea strategiei de dezvoltare a propriei comunități într-un mod inteligent, durabil și favorabil incluziunii sociale.

Valoarea proiectului a fost de 213.501 lei, din care:

  • 75.248 lei pentru activitățile implementate prin liderul de parteneriat, Municipiul Turda, care are o contribuție de la bugetul local de 1.504,96 lei,
  • 73.153 lei pentru Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare si Incluziune Socială,
  • 65.100 lei pentru IDEL INNOVATION SRL. 

În cadrul proiectului s-a realizat o Strategie de Dezvoltare Locală pentru zonele urbane marginalizate, care include o listă indicativă de intervenții. Strategia de Dezvoltare Locală a fost depusă pentru evaluare la MDRAPFE în data de 4 decembrie 2017. Aprobarea acesteia va permite atragerea de fonduri nerambursabile prin POR 2014-2020 și POCU de până la 7 mil. Euro pentru proiectele de investiții identificate ca prioritare în strategie.

Proiectul a inclus și înființarea Asociației GAL URBAN TURDA, organism care se va implica direct în animarea comunităților, astfel încât proiectele de investiții să vină în întâmpinarea nevoilor din comunitățile marginalizate.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 5, Obiectivul Specific 5.1.

 

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu