Primăria Turda anunță încheierea proiectului „Turda – Oraș Incluziv”


 

Autoritățile locale turdene anunță închierea proiectului „Turda – Oraș Incluziv”, prin intermediul căruia s-a urmărit dezvoltarea comunităților sărace și cu risc de excluziune socială, prin implicarea membrilor acestora în dezbateri publice și în creionarea strategiei de dezvoltare a propriei comunități într-un mod inteligent, durabil și favorabil incluziunii sociale.

Valoarea proiectului a fost de 213.501 lei, din care:

  • 75.248 lei pentru activitățile implementate prin liderul de parteneriat, Municipiul Turda, care are o contribuție de la bugetul local de 1.504,96 lei,
  • 73.153 lei pentru Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare si Incluziune Socială,
  • 65.100 lei pentru IDEL INNOVATION SRL. 

În cadrul proiectului s-a realizat o Strategie de Dezvoltare Locală pentru zonele urbane marginalizate, care include o listă indicativă de intervenții. Strategia de Dezvoltare Locală a fost depusă pentru evaluare la MDRAPFE în data de 4 decembrie 2017. Aprobarea acesteia va permite atragerea de fonduri nerambursabile prin POR 2014-2020 și POCU de până la 7 mil. Euro pentru proiectele de investiții identificate ca prioritare în strategie.

Proiectul a inclus și înființarea Asociației GAL URBAN TURDA, organism care se va implica direct în animarea comunităților, astfel încât proiectele de investiții să vină în întâmpinarea nevoilor din comunitățile marginalizate.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 5, Obiectivul Specific 5.1.

 

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close