Primăria Turda anunță demararea licitației de atribuire a lucrărilor de reabilitare a Sitului poluat Istoric – Poșta Rât

Primăria Turda anunță demararea licitației pentru contractul de lucrări și transmiterea documentației de atribuire, cu toate anexele, pentru contractul de proiectare și execuție lucrări, în ceea ce privește proiectul de reabilitare a Sitului poluat Istoric – Poșta Rât.

Situl poluat istoric de la Poșta Rât este situat pe str. Petru Maior, fără număr, și are o suprafaţă de 10 hectare, suprafață care va fi decontaminată. Proiectul, în valoare totală de 79.568.907 lei, este fazat și urmează să fie finanțat, pe o perioadă de 41 de luni, între 01 august 2017 și 31 decembrie 2020, prin  Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa 4, OS 4.3, Reducerea suprafețelor poluate istoric.

Obiectivul general al acestui proiect de remediere este limitarea impactului activităţilor istorice anterioare asupra sănătății umane și mediului înconjurător, reducerea mobilităţii contaminanţilor prezenţi pe sit, pentru a se păstra solul la condiţiile standard pentru utilizarea ca spaţiu verde pentru accesul public, pentru includerea zonelor peisagistice (plantare de vegetaţie) şi transformarea în spaţiu recreativ pentru accesul populaţiei.

Scopul principal pentru acest proiect este eliminarea surselor de la suprafaţă şi de mică adâncime a contaminanţilor şi a riscului de contact pentru utilizatorii sitului, eliminarea poluantului care reprezintă un pericol pentru sănătatea populației din zonă și nu numai.

Obiectivul specific îl constituie schimbarea destinației terenului prin transformarea acestuia din depozit de deșeuri într-o zonă de utilitate publică, transformându-se astfel și peisajul zonei.

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu