Posturi vacante la Muzeul de Istorie Turda

Conducerea Muzeului de Istorie Turda anunță organizarea unui concurs în vederea ocupării mai multor posturi vacante din cadrul instituției:

  • MUZEOGRAF   S/II  – 1 post, durată nedeterminată – Compartiment arheologie şi cercetare
  • ARHEOLOG   S/deb  – 1 post, durată nedeterminată – Compartiment arheologie şi cercetare
  • REFERENT SPECIALITATE   S/III  – 1 post, durată nedeterminată – Compartiment marketing cultural şi PR.

Calendarul concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs în perioada  10 – 23 mai  2017, ora 14
  • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 24-26 mai 2017
  • proba scrisă se va susţine în data de 07 iunie 2017, orele 11,00
  • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
  • proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
  • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
  • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15 până la data de 23 mai 2017, orele 14. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei.

Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199.

 

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu