Poliția locală din Turda face angajări


Conducerea poliției locale din Turda anunță scoaterea la concurs a două posturi vacante din cadrul instituției: șef al serviciului de siguranță și ordine publică și șef al biroului de siguranță a circulației.

Astfel, persoanele care doresc să aplice pentru aceste posturi trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

• să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ramura de ştiinţă-ştiinţe juridice, specializarea drept;
• să aibă studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
• să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere;
• să dețină permis de conducere, categoria B.
Concursul va cupride o probă scrisă și un interviu. Proba scrisă va vea loc în ziua de 8 noiembrie, începând cu ora 11:00. Data interviului se va stabili ulterior, după aflarea rezultatelor probei scrise.

Bibliografia pentru examenul scris cuprinde următoarele:

 1. LEGEA nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, Monitorul Oficial nr. 365/2007, cu modificările și completările ulterioare;
 2. LEGEA nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, Monitorul Oficial nr.525/2007;
 3. LEGEA nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, Monitorul Oficial nr. 339/2014;
 4. LEGEA nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, Monitorul Oficial nr. 186/2014; 
 5. LEGEA nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, Monitorul Oficial nr. 96/2014; 
 6. HOTĂRÂREA GUVENULUI nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului- cadru de organizare și funcționare a poliției locale, Monitorul Oficial nr. 882/2010;
 7. ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor– Monitorul Oficial nr. 410/2001, cu modificările și completările ulterioare;
 8. H.C.L. nr. 212/2005 modificată cu H.C.L. nr. 150/2006 și H.C.L. nr. 152/2010 –privind buna gospodărire a Municipiului Turda.
 9. OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, Monitorul Oficial nr. 670/2006.
 10. LEGEA nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, actualizata, Monitorul Oficial nr. 123/2007, cu modificările și completările ulterioare;
 11. CONSTITUŢIA, republicată, Monitorul Oficial nr. 767 /2003.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Serviciului Public Poliția Locală Turda, P-ţa Romană, nr. 39 și vor conține documentele prevăzute la art.49 alin.(1) din H.G. 611/2008 și la art.2 din Ordinul 192/2013.

Mai multe informații puteți obține de la Compartimentul Resurse Umane, telefon 0264-317303 între orele 07:00 – 15:30.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close