Concurs de proiecte de management pentru Teatrul Aureliu Manea Turda


Municipiul Turda organizează un concurs de proiecte de management pentru Teatrul Aureliu Manea Turda.

Concursul se va desfăşura conform următorului calendar:

a) 20 martie 2017, aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concurs, caietului de obiective, regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management, calendarului concursului, actelor necesare înscrierii la concurs, bibliografiei şi informaţiilor privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia;

b) 21 martie – 10 aprilie 2017, ora 14,00, depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi la sediul autorităţii;

c) 11 aprilie  2017, selecţia dosarelor;

d) 12 aprilie 2017, aducerea la cunoştinţa publică a rezultatelor selecţiei dosarelor;

c) 13 – 19  aprilie 2017, prima etapă, analiza şi notarea proiectelor de management;

d) 20 aprilie 2017, aducerea la cunoştinţa candidaţilor, prin e-mail, a rezultatelor primei etape a concursului, precum şi afişarea la sediul autorităţii şi al instituţiei şi pe pagina de internet a acestora;

e) 21 aprilie 2017, ora 13, data de depunere a contestaţiilor asupra rezultatelor primei etape;

f) 24 aprilie 2017, soluţionarea contestaţiilor depuse pentru prima etapă a concursului şi comunicarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor;

g) 25 aprilie 2017, ora 10, etapa a doua, susţinerea interviului de către candidaţii declaraţi admişi. Această etapă este publică. Persoanele care doresc să asiste la etapa interviului vor depune o solicitare scrisă în acest sens la secretariatul comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de identificare, cu cel puţin 24 de ore înainte de desfăşurarea acestuia. Persoanele care asistă în acest mod la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuţiilor şi/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului;

h) 26 aprilie 2017, aducerea la cunoştinţa candidaţilor, prin e-mail, a rezultatului concursului, precum şi afişarea la sediul autorităţii şi al instituţiei şi pe pagina de internet a acestora;

i) 27 aprilie 2017, ora 15, data limită pentru depunerea contestaţiilor privind rezultatul concursului

j) 28 aprilie 2017, soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor;

k) 02 mai 2017, aducerea la cunoştinţa candidaţilor, prin e-mail, a rezultatului final al concursului, precum şi afişarea la sediul autorităţii şi al instituţiei şi pe pagina de internet a acestora;

l) 03 mai 2017, emiterea dispoziţiei de aprobare a rezultatului final al concursului, a proiectului de management câştigător şi a duratei pentru care se va încheia contractul de management.

Dosarele de concurs şi proiectele de management, verificate şi certificate în prealabil de către secretariatul comisiei (cam. 48), se depun la sediul Primăriei municipiului Turda, cam. 15, până luni, 10 aprilie 2017, ora 14,00.

Mai multe detalii legate de actele necesare și condițiile de participare se pot obţine de la sediul Primăriei Municipiului Turda, cam. 48, Biroul Resurse Umane sau se pot descărca de pe paginile oficiale de internet: www.primariaturda.ro sau www.teatrulaureliumanea.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane – Primăria Municipiului Turda, telefon 0264–317199, fax 0264–317081 (luni–joi între orele 7,30–15,30 şi vineri între orele 7,30-13,00).

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close