CAA continuă demersurile pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii


Compania de Apă Arieș anunță derularea proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020ʺ. Proiectul are o perioada de implementare de 51 de luni.

Conform informațiilor oferite de conducerea companiei, valoarea totală a acestui proiect este de 6.967.052,00 lei fără T.V.A., din care:

  • 3.273.694,90 lei fără T.V.A., valoare finanțată prin Programul Operațional Sectorial de Mediu pentru elaborarea documentelor suport aferente aplicației de finanțare;
  • 2.181.078,10 lei fără T.V.A., valoare finanțată în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare pentru următoarele activități: sprijin în procesul de evaluare a Aplicației de finanțare până la aprobarea de către Autoritatea de Management P.O.I.M.(inclusiv prin finalizarea formularului aplicației de finanțare); elaborare documentații de atribuire (pentru contractele de servicii și cele de lucrări, suport în perioada de atribuire a contractelor),inclusiv sprijin pe parcursul procesului de atribuire și organizare seminar de prezentare a documentațiilor de atribuire și întocmirea raportului final intermediar;
  • 1.512.279,00 lei fără T.V.A., valoare ce va fi finanțată în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020ʺ.

Obiectivul general al proiectului: continuarea procesului de elaborare a documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului de investiții din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020, asigurându-se astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată și îndeplinirea obligațiilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană, precum și a legislației specifice naționale și europene în sectorul de apă/apă uzată.

Implementarea proiectului va conduce la:

  • utilizarea raţională a resurselor de apă prin asigurarea de servicii centralizate de alimentare cu apă potabilă de calitate, prin optimizarea consumului și reducerea pierderilor de apă în rețelele de distribuție;
  • conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului – prin colectarea, epurarea și evacuarea corespunzătoare a apelor uzate urbane din aglomerările peste 2000 l.e.;
  • reducerea riscurilor asupra sănătații umane și protejarea sănătăţii umane prin epurarea corespunzătoare a apei;
  • eficientizarea activității Operatorului Regional al serviciilor de apă și canalizare prin diminuarea cheltuielilor cu vidanjarea foselor septice;
  • îmbunătățirea calităţii apei în cursurile de apă de suprafață prin epurarea corespunzătoare a apelor uzate menajere înainte de descărcarea lor în emisari naturali.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close