CAA continuă demersurile pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii

Compania de Apă Arieș anunță derularea proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020ʺ. Proiectul are o perioada de implementare de 51 de luni.

Conform informațiilor oferite de conducerea companiei, valoarea totală a acestui proiect este de 6.967.052,00 lei fără T.V.A., din care:

  • 3.273.694,90 lei fără T.V.A., valoare finanțată prin Programul Operațional Sectorial de Mediu pentru elaborarea documentelor suport aferente aplicației de finanțare;
  • 2.181.078,10 lei fără T.V.A., valoare finanțată în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare pentru următoarele activități: sprijin în procesul de evaluare a Aplicației de finanțare până la aprobarea de către Autoritatea de Management P.O.I.M.(inclusiv prin finalizarea formularului aplicației de finanțare); elaborare documentații de atribuire (pentru contractele de servicii și cele de lucrări, suport în perioada de atribuire a contractelor),inclusiv sprijin pe parcursul procesului de atribuire și organizare seminar de prezentare a documentațiilor de atribuire și întocmirea raportului final intermediar;
  • 1.512.279,00 lei fără T.V.A., valoare ce va fi finanțată în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020ʺ.

Obiectivul general al proiectului: continuarea procesului de elaborare a documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului de investiții din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020, asigurându-se astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată și îndeplinirea obligațiilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană, precum și a legislației specifice naționale și europene în sectorul de apă/apă uzată.

Implementarea proiectului va conduce la:

  • utilizarea raţională a resurselor de apă prin asigurarea de servicii centralizate de alimentare cu apă potabilă de calitate, prin optimizarea consumului și reducerea pierderilor de apă în rețelele de distribuție;
  • conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului – prin colectarea, epurarea și evacuarea corespunzătoare a apelor uzate urbane din aglomerările peste 2000 l.e.;
  • reducerea riscurilor asupra sănătații umane și protejarea sănătăţii umane prin epurarea corespunzătoare a apei;
  • eficientizarea activității Operatorului Regional al serviciilor de apă și canalizare prin diminuarea cheltuielilor cu vidanjarea foselor septice;
  • îmbunătățirea calităţii apei în cursurile de apă de suprafață prin epurarea corespunzătoare a apelor uzate menajere înainte de descărcarea lor în emisari naturali.

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu