Anunţ public privind decizia etapei de încadrare S.C. Compania de Apă Arieș S.A.


S.C. Compania de Apă Arieș S.A., titular al proiectului „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014 – 2020”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru protecția mediului Cluj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată pentru proiectul “Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014 – 2020”.

În proiect sunt încadrate următoarele:

  • municipiile Turda, Câmpia Turzii
  •  comunele Aiton, Calărași, Ciurila, Luna, Mihai Viteazu, Petreștii de Jos, Ploscoș, Sandulești, Tritenii de Jos, Tureni, Viișoara.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru protecția mediului Cluj, Calea Dorobanți nr. 99, județul Cluj, în zilele de: Luni între orele 9:00-16:00, Marți – Joi, între orele 9:00-14:00 și Vineri între orele 9:00 – 12:00, precum și la adresa de internet: http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

Totodată, se pot depune și propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru protecția mediului Cluj, Calea Dorobanți nr. 99, precum și la adresa de e-mail office@apmcj.anpm.ro , în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close