Taximetriștii turdeni își pot depune autorizațiile începând de la 1 februarie

Autoritățile turdene informează că in perioada 1 februarie – 1 martie 2017 se vizeaza autorizatiile taxi, autorizatiile de dispecerat taxi.

Vizarea se face la Primaria Municipiului Turda, camera 22, la Compartimentul Autoritate Autorizare Servicii de Transport Public Local, zilnic intre orele 09.00-14.00

Documentele tip, respectiv cereri si declaratii se gasesc la cam 2.

Documente ce se prezinta in original pentru vizarea autorizatiei taxi sunt:

 • -Cerere pentru vizarea anuala a autorizatiei taxi;(camera 2)
 • -Carte identitate şi permis de conducere;
 • -Atestatul de certificare profesionala al taximetristului, cu viza valabila;
 • -Dovada platii  impozitelor şi taxelor locale (cam. 27 pt. PFA-uri si cam. 58 pt. SRL-uri);
 • Contractul de dispecerizare încheiat cu un dispecerat autorizat, din care sa rezulte si tarifele de distanta practicate, vizat pentru anul 2017;
 • Certificatul de înmatriculare al autovehiculului;
 • Anexa la certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu inspecţia tehnică periodică la 6 luni;
 • Certificatul de agreare al autovehiculului ‚ emis  de Registrul Auto Roman , vizat la zi;
 • Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;
 • Asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora şi a mărfurilor transportate, pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat;
 • Buletin de verificare metrologică a casei de marcat;
 • Copie dupa dovada platii taxei de vizare anuala a autorizatiei taxi in valoare de 50 lei conf. Anexa 13,pct.5 din HCL 269/2014(cam. 27)
 • Contractul de angajare pentru soferi si persoane desemnate cu raport de salariat scos de pe sistemul REVISAL(pentru transportatori autorizati SRL,IF, II); Pe raportul de salariat se va scrie”In conformitate cu inregistrarile REGES”, data, nume contabil, semnatura si stampila.
 • Autorizatia taxi;

ATENTIE!  In cazul neprezentarii documentelor  pentru vizarea autorizatiei taxi in termenul de mai sus, se va considera ca cel putin una dintre conditiile de vizare care sunt si conditii de  atribuire a autorizatiei taxi nu mai este indeplinita, ceeea ce va duce conform Art. 37 al-(1), litera a) din Regulamentul taxi ( HCL NR. 10/2009 modificat prin HCL 269/2014)la suspendarea autorizatiei taxi pentru 1-3 luni suspendare ce nu va mai permite prelungirea autorizatiei taxi, conform Art. 11,al. 5 ,litera c) din LEGEA   Nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificarile si completarile ulterioare.

Tariful ce se achita  pentru ridicarea suspendarii este de 100 lei.

Daca se depaseste termenul de 3 luni de suspendare fara ca actele sa fie depuse pentru vizare, conform Art 12, al. (3) din Legea 38/2003cu modificarile si completarile ulterioare, , autorizaţia taxi se retrage, odată cu ecusoanele taxi.

Documente ce se prezinta in original pentru vizarea autorizatiei de dispecerat taxi sunt:

 • Cerere tip;
 •  Licenta de utilizare a frecventelor radio eliberata de ANCOM(Administratia Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii)
 • Licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, eliberată de autoritatea în domeniu;
 • Autorizatia de asignare a frecventelor;
 • Certificat general de operator radiofonist pentru persoana desemnata sa  administreze activitatea dispeceratului;
 • Certificatul de operator radiotelefonist al angajaţilor dispeceratului taxi eliberat de autoritatea în domeniul comunicaţiilor;
 • Contractele de muncă pentru persoana desemnata si pentru  operatorii radiotelefonişti autorizaţi(raport de salariat REGES); Pe raportul de salariat se va scrie”In conformitate cu inregistrarile REGES”, data, nume contabil, semnatura si stampila.
 • Tabel nominal cu transportatorii autorizati deserviti cu indicativul, marca autoturismului, numarul de inmatriculare al autoturismului aferente fiecaruia;
 • Dovada platii  impozitelor şi taxelor locale (cam. 58);
 • Autorizatia de dispecerat;

ATENTIE!  In cazul neprezentarii documentelor  pentru vizare in termenul de mai sus, se va considera ca cel putin una dintre conditiile de vizare care sunt si conditii de  atribuire a autorizatiei de dispecerat taxi nu mai este indeplinita, ceeea ce va duce conform Art. 42, litera b) din Regulamentul taxi ( HCL NR. 10/2009 modificat prin HCL 269/2014)la retragerea autorizatiei de dispecerat  taxi.

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu