Proiectul de reabilitare a depozitului UCT – Poșta Rât a fost selectat pentru finanțare


Primarul Cristian Matei informează că proiectul de reabilitare a sitului poluat istoric – depozit deșeuri periculoase UCT – Poșta Rât din municipiu a fost selectat pentru finanțare. Acest depozit este situat pe str. Petru Maior fără număr și are o suprafaţă de 10 hectare, suprafață care va fi decontaminată.

Proiectul se ridică la valoare totală de 79.568.907 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa 4, OS 4.3, Reducerea suprafețelor poluate istoric.

Obiectivul general al acestui proiect de remediere este limitarea impactului activităţilor istorice anterioare asupra sănătății umane și mediului înconjurător, reducerea mobilităţii contaminanţilor prezenţi pe sit, pentru a se păstra solul la condiţiile standard pentru utilizarea ca spaţiu verde pentru accesul public, pentru includerea zonelor peisagistice (plantare de vegetaţie) şi transformarea în spaţiu recreativ pentru accesul populaţiei. Scopul principal pentru acest proiect este eliminarea surselor de la suprafaţă şi de mică adâncime a contaminanţilor şi a riscului de contact pentru utilizatorii sitului, eliminarea poluantului care reprezintă un pericol pentru sănătatea populaţiei din zonă şi nu numai.

Obiectivul specific îl constituie schimbarea destinației terenului prin transformarea acestuia din depozit de deșeuri într-o zonă de utilitate publică, transformându-se astfel și peisajul zonei.

Pentru prezentul proiect, acţiunile cuprinse în activitatea de remediere urmăresc în principal eliminarea vegetaţiei de pe amplasment, investigarea suplimentară a întregului amplasament pentru identificarea cu mai mare precizie a zonelor de depozitare, eliminarea sursei de contaminare a apelor subterane și eliminarea riscului de contact al oamenilor cu solul contaminat cu HCH.

facebook Cristian Matei

 

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close