Primăria Turda a primit 5.084.000 de lei de la Bugetul de Stat


Primăria Municipiului Turda a primit 5.084.000 lei de la Bugetul de Stat, bani cu care va fi suplimentat bugetul Turzii pe anul 2017.

Potrivit prevederilor articolului 23, alin. 1, lit. b, din ordonanța de urgență privind rectificarea Bugetului de stat pe anul 2017, sumele defalcate din TVA pentru finanațarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate.

Astfel, în conformitate cu Decizia directorului general al DGRFP Cluj Napoca, nr. 4685/23.11.2017 privind modificarea sumelor defalcate din TVA și a sumelor alocate din cota de 18.5 % din impozitul pe venit încasat, pentru bugetele locale, au fost comunicați următorii indicatori actualizați pentru Municipiul Turda:

  • Sume defalcate din TVA pentru finanțarea plății salariilor, sporurilor, la învățământ indicator 11.02.02 – 1.871.000 lei;
  • Sume defalcate din TVA pentru finanțarea plății Hotărârilor judecătorești la învățământ indicator 11.02.02 – 922.000 lei;
  • Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale indicator 11.02.02- 77.000 lei.
  • Sume alocate din cota de 18,5 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale indicator 04.02.04 – 2.214.000 lei.

Suma de 1.871.000 lei va fi utilizată conform prevederilor legale pentru plata salariilor, sporurilor, îndemnizațiilor și a altor drepturi ale personalului din învățământul preuniversitar de stat.

Suma de 922.000 lei va fi utilizată conform prevederilor legale pentru plata drepturilor salariale obținute prin hotărâri judecătorești, ale personalului din învățământul preuniversitar de stat pe perioada 1 ianuarie -31decembrie 2017.

Suma defalcată din TVA în valoare de 77.000 lei și suma alocată din cota de 18,5 % din impozitul pe venit în valoare de  2.214.000 lei, se pot utiliza pentru orice tip de cheltuială.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close