Calendarul înscrierilor la creșele din Turda pentru anul școlar 2017-2018


Conducerea Primăriei Turda a făcut public calendarul înscrierilor în creșele din municipiu pentru anul școlar 2017-2018.

Actele necesare pentru dosarul de înscriere sunt:

  • cerere tip (se ridică de la coordonatorul de personal al creșei);
  • certificatul de naștere al copilului în copie;
  • actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali, și după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției – în copie;
  • adeverință cu veniturile brute realizate de către părinți/reprezențanti legali în ultimele 6 luni;
  • adeverință de la medicul de familie cum că copilul este clinic sănătos;
  • fișa de imunizare întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului in colectivitate;
  • dosar plic;

15.05.2017- 26.05.2017 – Preluarea dosarelor la sediul fiecărei creșe, de către coordonatorul de personal al creșei.

29.05.2017- 30.05.2017 – Evaluarea dosarelor de către comisia de înscrieri.

31.05.2017 – afișarea listelor cu copiii admiși la sediul fiecărei creșe.

La momentul intrării copiilor în colectivitate, dosarele vor fi completate cu următoarele acte:

  • Adeverință de la medicul de familie/aviz epidemiologic pentru intrarea copilului în colectivitate;
  • Contractul, privind furnizarea de servicii, încheiat între părinte/reprezentant legal al copilului și conducerea unității;
  • Formularul privind istoricul stării de sănătate a copilului, de la naștere până la intrarea in colectivitate.

Contact: Creșa nr. 4: 0264/305048 Creșa nr. 5: 0264/305068

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close