A fost admisă finanțarea pentru proiectul „Turda, oraș incluziv – parteneriat local pentru bunăstarea socială a zonelor marginalizate din municipiu”


Primarul Cristian Matei informează că a fost admisă finanțarea, în valoare de 213.501,02 lei, pentru proiectul „Turda, oraș incluziv – parteneriat local pentru bunăstarea socială a zonelor marginalizate din municipiu”.

Potrivit edilului turdean, aprobarea acestei strategii va permite atragerea de fonduri nerambursabile prin POR şi POCU 2014-2020, de până la 7 mil. Euro pentru proiectele de investiții identificate ca prioritare în strategie.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea comunitaților sărace (roma și non-roma) și cu risc de excluziune socială, prin implicarea membrilor acestora, în cadrul unui larg parteneriat local, în dezbateri publice și în creionarea strategiei de dezvoltare a propriei comunități intr-un mod inteligent, durabil si favorabil incluziunii sociale, în concordanță cu Strategia Europa 2020.

Proiectul va permite realizarea unui GAL (Grup de Acțiune Locală) urban, care se va implica direct în identificarea zonelor urbane marginalizate, cu grad ridicat de sărăcie, pentru care va realiza o strategie de dezvoltare locală, strategie ce va fi ulterior integrată în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Turda.

Durata de implementare a proiectului este de 4 luni, iar în termen de 15 zile de la finalizarea proiectului această Strategie de dezvoltare locala a zonelor urbane marginalizate va fi înaintată spre verificare si evaluare, sub modelul DLRC.

Valoarea totală a proiectului: 213.501,02 lei , din care cofinanțare de la bugetul local: 1.504,96 lei.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close